5 KREATIVE LESEAKTIVITETER FOR Å ØKE ENGASJEMENTET

Kreativ lesing: Når leseren tar styringen

Skrevet av Hege Stamnesfet, lektor og spesialpedagog

Vi bruker mye tid på å lese tekster, bøker og se på TV, film og serier, både i skolen og på fritiden. Et spill som passer bra er «Hva hvis». Hva hvis slutten hadde vært annerledes? Hva hvis karakterene hadde hatt sterkere motivasjon? Hva hvis konflikten hadde vært mer troverdig? Dette er kreativ lesing.

Gode lesere gjør dette hele tiden. Lesere og seere som gjør dette får to ting ut av dette: erfaringen med å se historien slik skaperen hadde tenkt, og deretter gleden som kommer etterpå gjennom å forme historien til sin egen.

Elevene våre fortjener kreativ lesing også. Vi kan dele erfaringer og veilede dem i å lage alternativer for hver side i en tekst. Lesing handler om å absorbere noen andres valg for et utvalg karakterer og hendelser. Kreativ lesing handler om å gjenskape historien med andre perspektiver. Kreativ lesing handler dermed om omskaping eller forvandling.

Å øve på kreativ lesing betyr å ta eierskap over materialer. Når du lager alternative scenarioer, skriver du din egen historie. Det bygger opp selvtillit, utholdenhet og leseglede samtidig som det gir rom for å leke seg med stoffet.

Her er noen måter å gi rom for kreativ lesing i klasserommet:

1. Del en SONGFIC

En av de mest kommersielle typene kreativ lesing er songfic. Dette er et engelsk begrep og er hver gang noen tar en del av tekst og lager en sang rundt det. Helt grunnleggende kan vi si at de ikke bare forteller historien vi kjenner, men strekker den til neste nivå. Kanskje forteller de om noe som kommer etter eller de deler historien fra en ny synsvinkel.

Her er et eksempel på en songfic fra Katniss’ perspektiv i The Hunger Games. Dette er en parodivideo, men det viser også kreativ lesing. Sangen parodierer Katniss’ ubesluttsomhet mellom Gale og Peeta, men latterliggjør også at det er dette hun tenker på midt i en krig. Skaperen spekulerer dermed om hvilke råd hun ville fått fra Rue.

Det kan også diskuteres om Ed Sheerans sang “I See Fire” er en songfic av Tolkiens karakterer og situasjoner. Ja, sangen ble brukt i filmen Hobbiten, men man kan definitivt se beviser for kreativ lesing: Sheeran forestiller seg karakterenes tanker fra et førstepersonsperspektiv, mens originalteksten er tredjeperson. Å dele sanger med elevene på en slik måte er en enkel måte å vise dem at kreativ lesing finnes overalt.

2. La elevene skrive sanger

Du kan la elevene skrive sanger om en tekst de har lest. Vanligvis syns elever det er enklere å skrive om sanger som finnes enn å lage en fra starte.

Dette er en god måte å jobbe med kreativ lesing på fordi det bruker mange ulike kognitive funksjoner. Elevene jobber ikke bare med sin forståelse av en tekst, men de deler også sin innsikt gjennom et nytt medium.

3. La elevene lage instagraminnlegg

Å lage instagraminnlegg kan, på samme måte som å skrive sanger, la elevene få utfolde seg. De må vise forståelsen av en karakter eller en tekst gjennom både bilde, tekst og emneknagger. Under ligger oppgaven jeg har laget til formålet.

4. Bruk kreative lese- eller skriveoppgaver

Jeg har laget Kreative skriveoppgaver for å gi elevene rammer og struktur i skriveprosessen. Alle oppgavene er laget for å gi en ny innfallsvinkel eller for å få elevene til å tenke kreativt.

Man kan også gi konkrete leseoppgaver knyttet til karakterer, handling og miljø. Eksempel kan være «Velg to karakterer som ikke møtes i teksten og lag en scene der de møtes. Hva skjer? Kommer de overens? Hvorfor/hvorfor ikke?» Elevene kan jobbe med slike oppgaver selvstendig eller i grupper, eller de kan brukes i plenum.

5. La elevene skrive fantastisk litteratur

Med fantastisk litteratur er det ingen grenser for hva elevene kan skrive. Du kan ta utgangspunkt i hva som helst som dere har gjennomgått i klassen og be elevene fortsette å skrive. Be dem skrive en slettet scene eller å skrive om en eksisterende scene. Du kan be dem om å planlegge hele teksten i et helt nytt miljø eller sammenheng. Hva hvis Et dukkehjem hadde funnet sted om 50 år? Eller hvis Harry Potter skjedde i Norge? Eller hvis Skammarens dotter skjedde i Norge i fremtiden?

Forestill deg mulighetene

Noen elever trenger tillatelse til å fantasere. De kjenner ikke «hemmeligheten» som de gode leserne kjenner. Du kan modellere en oppgave som en tenk-høyt-oppgave for å vise elevene hvordan de skal starte. Det er viktig å forsikre dem om at det ikke finnes rette og gale svar, og oppmuntre dem til å eksperimentere med ulike ideer.

Kreativ lesing styrker også grunnlaget for analyse. Det betyr at det er fordelaktig for elevenes langtidslæring. Når de kan forestille seg ulike muligheter for hvordan historien kunne blitt skrevet, kan de analysere forfatterens formål i å gjøre de valg som de gjorde.

Følg og lik oss gjerne: