Å BRUKE FILM SOM LÆRINGSMETODE?

Skrevet av Hege Stamnesfet, lektor og spesialpedagog

Å se film i klasserommet har fått et veldig dårlig rykte, og det florerer med meninger og holdninger som gjør mange lærere redd for å bruke spillefilmer i undervisningen. En av grunnene til dette er nok at en del lærere bruker film uten mål og mening i klasserommet. Jeg vil likevel argumentere for at filmer har stor verdi for å lære mange aspekter i flere fag, og det kan være en effektiv strategi for å nå kompetansemål.

Image by Free-Photos from Pixabay

1. Filmer kan utvikle analytiske evner

Mange elever trenger visuell stimuli for å forstå emner. For mange elever er det vanskelig å forstå bare gjennom å lese eller høre. Å ta frem en film når du vil at elevene skal analysere en karakter eller et tema er dermed gode undervisningsmetoder. Filmer kan også hjelpe elevene å forstå hvordan stemning og atmosfære blir skapt og brukt som effekt. Ofte er dette viktige elementer i filmer, og det gjør at elevene vil kunne forklare hvordan en mørk scene, nærbilde eller musikk kan få dem til å føle spenning. Da kan de begynne å se hvordan forfatterne gjør de samme tingene i tekstene de leser.

Å lære analyse gjennom film er også en god måte å differensiere på. Du kan be ulike grupper elever se på ulike elementer, og kan dermed velge hvilke elever som skal gjøre hva. Etterpå kan gruppene diskutere hva de fant og presentere det for klasen.

2. Filmer kan utvikle kritisk tenkning

 Når vi ber elevene analysere en film, gir vi dem muligheten til å utvikle kritisk tenkning fordi mange av elevene bruker mer tid på strømmetjenester som Netflix og Viaplay enn de bruker på lesing. Ferdigheten å kunne «lese» en karakter eller forstå en tekst er viktig, uavhengig av om de gjør det på en side eller i virkeligheten. Og jo flere muligheter vi gir elevene til å utvikle disse ferdighetene, jo bedre er det. Når elevene så lærer å analysere det de ser på skjermen i klasserommet, vil de i større grad klare det samme når de er alene. Dette er en ferdighet som stadig blir viktigere fordi vi bombarderes med innhold overalt.

3. Filmer kan formidler gode bøker som elevene ellers ikke vil lese

Det er mange gode filmversjoner av både klassiske verk og nyere verk. Elevene syns ofte at filmatiseringer av eldre verk er mer engasjerende enn bøkene. Ved å vise disse filmene kan vi vise elvene verk som de ellers ikke ville lest. Samtidig er det viktig å påpeke at man i norskfaget ikke bare må vise norske verk. Det er ingen problem å f.eks. vise Stolthet og fordom og samtidig jobbe med arbeidsboken til filmen (den kan også brukes til boken), eller jobbe spesifikt med tema, personkarakteristikk og miljø.

Det finnes også mange nye ungdomsbøker som mange elever ikke ønsker å lese pga. lengen på bøkene eller språket de er skrevet i. Å vise filmene av disse bøkene vil dermed vise dem elementer som ar viktige i analyse samtidig som noen på den måten kan oppmuntres til å lese boken.

4. Filmer kan hjelpe deg å utforske raskere enn bøker

Fordi filmer er kortere enn boken, gjør det at man kan gå dypere inn i et tema. Hvis man f.eks. ønsker å se hvordan kvinner i litteratur har endret seg, kan det være vanskelig å ha tid til å lese mange tekster for å vise dette, men det er mulig å bruke filmer for dette. Å lese Et dukkehjem av Henrik Ibsen, Dinas bok av Herbjørg Wassmo, Dødslekene av Suzanne Collins og Menn som hater kvinner av Stieg Larsson vil ta lang tid, men å se filmene eller en kombinasjon av utdrag fra noen av bøkene og noen filmer, vil gjøre at du kan planlegge undervisningen rundt et tema du mener er viktig på en måte som ikke bruker for mye tid samtidig som elevene blir utsatt for mye «lesing».  

5. Filmer kan gi deg og elevene en pause

La meg bare si dette: Når elevene har jobbet hardt med et prosjekt eller et vanskelig tema, så er det også viktig å slappe av litt før man begynner på det neste. Vi trenger alle pause før vi klarer å komme oss i gang igjen etter noe som har vert krevende. Vi vet alle hvordan vi ser frem til helgen, å kunne slappe av før mandagen kommer brått på oss med ansvar og utfordringer. Slik er det for elevene også.  

Nøkkelen er da å passe på at elevene holdes ansvarlig for det de ser, og du må finne en måte å gjøre dette på som ikke gir elevene merarbeid. Det kan være en generell filmrapport, en personkarakteristikk eller miljøbeskrivelse.

Følg og lik oss gjerne: