Å undervise i kreative sjangre i videregående skole

Skrevet av Hege Stamnesfet, lektor og spesialpedagog

Det å undervise i kreative sjangre i skolen i dag, er krevende. I «gamle dager» hadde man faste sjangre som essay, kåseri, artikkel, novelle, osv. og det var det man skulle undervise etter. Men med Kompetanseløftet, og flere revideringer, så har vi endt opp med at elevene skal skrive analyser, sammenligninger, resonnerende og argumenterende tekster og kreative tekster. Og hva betyr egentlig disse begrepene?

Dette er et spørsmål jeg får av elevene mine hvert eneste år: Hva er en kreativ tekst? Må jeg skrive novelle da?

Bildet er tatt av 愚木混株 Cdd20 fra Pixabay

Jeg tenker det er mange andre som møter det samme spørsmålet, og det er ikke et spørsmål som alltid er like enkelt å svare elevene på. For hva er egentlig en kreativ tekst? De fleste er enige om at både kåseri, novelle og dikt er kreative tekster, men så har vi essayet, da. Essayet er en sjanger som både kan anses som kreativ tekst og som resonnerende tekst. Det er plutselig innholdet i essayet som bestemmer om det er det ene eller det andre. Så vet vi at det ikke skal være så strenge krav til sjanger på eksamen når vi ikke har de faste rammene for sjanger som tidligere.

Likevel står vi i klasserommet og skal prøve å veilede elevene slik at de på et seinere tidspunkt gjør gode valg på eksamen. Og her har jeg et tips som jeg opplever fungerer veldig godt med mine elever, og dette er utprøvd med mange klasser over flere år.

Essay eller kåseri?

Når vi skal ha om essay og kåseri, så tar jeg begge sjangrene i samme periode. Vi begynner med essay. Vi går gjennom sjangertrekk, leser tekster og analyserer. Så går vi over på kåseri, og gjør det samme: Går gjennom sjangertrekk, leser og hører tekster og analyserer. Så skal vi øve på å skrive. Jeg gir dem en oppgave å skrive et kåseri, og presenterer en oppskrift for å skrive et kåsert! Nå kan det være mange lurer på hva jeg tenker, men la meg forklare. Min erfaring er at når elevene får i oppgave å skrive kåseri, sammen med en oppskrift på dette, så er det gjerne 30% av elevene som klarer å skrive et kåseri. Og hva med de siste 70%ene? Jo, min erfaring viser at det de har endt opp med å skrive et essay. Dette blir en del av tilbakemeldingen min til hver enkelt elev: Hva skriver de egentlig? Hvilke sjangertrekk har de med fra kåseri og hvilke har de med fra essay?

Essay og kåseri er ikke to adskilte enheter, så at elevene ender opp på denne måten, er ikke så rart. Mange elever klarer ikke å bruke humor og ironi i tekst, men er flinke til å reflektere selvstendig om ulike temaer.

Novelle og dikt

På videregående er det størst fokus på saktekst-sjangrene, så når vi snakker om noveller og dikt, så er det vanligvis fordi vi har tenkt å analysere dem eller jobbe med dem på andre måter. Dette gjør også at jeg anbefaler elevene å ikke velge å skrive i slike sjangre på eksamen med mindre de vet at de er veldig gode til det.

Hva gjør du?

Hva gjør du i ditt klasserom? Legg gjerne igjen en kommentar i kommentarfeltet.

Følg og lik oss gjerne: