Å undervise om budskap

Skrevet av Hege Stamnesfet, lektor og spesialpedagog

Tema og motiv er begreper som elevene raskt får grep om, men budskap er ofte et vanskelig konsept for mange elever å forstå, selv om de har jobbet med det både i barneskolen og på ungdomskolen før de starter på videregående skole. Her er noen tips som kan hjelpe deg å få elevene til å forstå hva det handler om.  

Image by Anemone123 from Pixabay

Budskap = Det teksten prøver å fortelle oss

Jeg forteller alltid elevene at budskapet i en tekst er det teksten ønsker å fortelle, eller noe vi skal lære. Det ligger allerede i ordet: budskap. Budskapet i «Du må ikke sove» av Arnulf Øverland er ikke krig eller fare. Det er en advarsel mot fascisme og nazisme i Europa, som var på sterk fremmasj da diktet ble skrevet.

Start med å snakke om motivet og temaet i teksten. I «Du må ikke sove» kan dette gjerne være krig. Deretter spør du elevene hva de har lært om dette temaet. Da får du kanskje svar som «Krig er farlig», «Vi må ikke ignorere andre som lider» eller «Vi må ikke tolerere alt som skjer bare fordi vi ikke blir direkte rammet». Alle disse svarene er inne på ulike sider ved budskapet i denne teksten.  

Begynn med en kjent tekst

I ungdomsskolen er det lurt å starte med en tekst som de fleste elevene er kjent med på forhånd. Det kan også være filmer. Å få elever til å forstå begrepet budskap er enklere når elevene allerede kjenner teksten de skal arbeide med. Det er ingen problemer å starte med enkle eventyr, f.eks. «Haren og skilpadden». Dette er en tekst som de fleste er godt kjent med. Selv om noen elever ikke kjenner teksten, er temaet grunnleggende og til og med de elevene som strever med lesing kan gå fra tema til budskap.

Ved å bruke tidligere kunnskap for å forstå budskapet, enten fra personlig erfaring eller velkjente historier, så hjelper vi elevene til å aktivere sin egen bakgrunnskunnskap, metakognisjon, for å forstå hva budskap er.

Bruk sitater for å underbygge budskapet

Noe jeg er opptatt av å vise elevene er at det ikke bare finnes ett budskap i en tekst. Faktisk kan man bruke sitater for å underbygge det man tenker er budskapet i en tekst. Hvis elevene klarer å finne sitater som «beviser», eller underbygger, budskapet, så vil deres forståelse av budskapet og teksten som helhet øke.

Budskap kan være et avansert og overveldende tema for mange elever. Ved å fokusere på forkunnskaper og hjelpe elevene med å skape koblinger mellom tekster de leser, kan budskapet bli lettere for elevene å finne. Det kan også hjelpe elevene til å erfare litteratur fremfor å bare sluke den.

Følg og lik oss gjerne: