GRATISOPPLEGG

Tekster du kan bruke i undervisningen, utformet med faglig og kreativt innhold.

Kategorier

 • Hvordan jobbe med litterær analyse?
  Syns du det er frustrerende å få eleven til å forstå tekstanalyse? Klarer de ikke å finne eller diskutere virkemidler i teksten? Syns de det er vanskelig å sette sammen handlingen i en tekst selv når du gir dem svarene? Hvis du har svart ja på flere av disse spørsmålene, er denne guiden en god…
 • Skolestart!
  For mange barn er det nå endelig skolestart! Skolestart kan være en skremmende erfaring for både foreldre og barn. Foreldre må passe på at barna har alt de trenger til et nytt skoleår, og få dem avgårde. Barn, på den andre siden, må venne seg til nye lærere, klassekamerater og venner, som krever mye av…
 • Begrepslæring – så viktig og så undervurdert!
  Begrepslæring. Dette enkle begrepet som er så vanskelig å bruke aktivt i all undervisning, i alle fag. Jeg har hørt en hel del lærere påstå at begrepslæring er slikt språklærerne driver med. Og det er kanskje en oppfatning i mange skoler eller skolemiljøer. Det jeg har opplevd i møte med mange slike lærere er likevel…
 • Master i spesialpedagogikk: En systematisk litteraturgjennomgang av kvalitet i instrumenter brukt til språkkartlegging i innføringstilbud i tidligere Hordaland fylke
  Av Hege Stamnesfet Det siste året har jeg skrevet min masteroppgave i spesialpedagogikk, En systematisk litteraturgjennomgang av kvalitet i instrumenter brukt til språkkartlegging i innføringstilbud i tidligere Hordaland fylke. Dette har vært en veldig interessant oppgave og den viser at dette er et område vi trenger mer oppmerksomhet rundt og forskning på. Sammendrag Minoritetsspråklige elever…
 • Å undervise i kreative sjangre i videregående skole
  Skrevet av Hege Stamnesfet, lektor og spesialpedagog Det å undervise i kreative sjangre i skolen i dag, er krevende. I «gamle dager» hadde man faste sjangre som essay, kåseri, artikkel, novelle, osv. og det var det man skulle undervise etter. Men med Kompetanseløftet, og flere revideringer, så har vi endt opp med at elevene skal…
 • Crime scene i klasserommet – et analyseverktøy
  Skrevet av Hege Stamnesfet, lektor og spesialpedagog The story! Det har skjedd et mord på Bergen Gymnas* i morgentimene. To elever er funnet drept inne i klasserommet til 2STB**, og elevene er identifisert til å tilhøre klassen. Morderen går løs, ingen vet hvem det er, men 2STB har funnet ut at de skal finne morderen…
 • Å få elevene engasjert på hjemmeskole
  Å starte undervisningen igjen etter jul har vært kaotisk med tanke på at regjeringen bestemte at alle landet ungdomsskoler og videregående skoler skulle starte på rødt nivå – neste dag! Hvis du er stresset, er du ikke alene. Rødt nivå har flere løsninger, så noen av dere underviser hjemmeskole, noen i klasserommet, noen med halve…
 • Å undervise om budskap
  Skrevet av Hege Stamnesfet, lektor og spesialpedagog Tema og motiv er begreper som elevene raskt får grep om, men budskap er ofte et vanskelig konsept for mange elever å forstå, selv om de har jobbet med det både i barneskolen og på ungdomskolen før de starter på videregående skole. Her er noen tips som kan…
 • HVORDAN BRUKE REFLEKSJONSNOTATER?
  Skrevet av Hege Stamnesfet, lektor og spesialpedagog Elevene utforsker lese- og skriveferdighetene sine hver eneste dag, både på skolen og hjemme. Refleksjonsnotater er en fin måte å få elevene til å tenke over sin egen læring, helt fra barneskolen til videregående skole. Hvis du bruker Daglig refleksjonsnotat, vil du ha refleksjonsoppgaver for alle dager hele…
 • Å BRUKE FILM SOM LÆRINGSMETODE?
  Skrevet av Hege Stamnesfet, lektor og spesialpedagog Å se film i klasserommet har fått et veldig dårlig rykte, og det florerer med meninger og holdninger som gjør mange lærere redd for å bruke spillefilmer i undervisningen. En av grunnene til dette er nok at en del lærere bruker film uten mål og mening i klasserommet.…
 • HVORDAN BRUKE SJANGER SOM SKRIVEOPPLÆRING?
  Skrevet av Hege Stamnesfet, lektor og spesialpedagog Sjangerperspektivet på skriveopplæringa er ikke nytt, og det kommer jevnlig frem i lyset igjen. Når vi snakker om sjangerundervisning, så kan vi dele dette i to kategorier: implisitt og eksplisitt sjangerundervisning. For oss som står i klasserommet er det ofte desto viktigere å vite hvordan vi kan bruke…
 • 5 KREATIVE LESEAKTIVITETER FOR Å ØKE ENGASJEMENTET
  Kreativ lesing: Når leseren tar styringen Skrevet av Hege Stamnesfet, lektor og spesialpedagog Vi bruker mye tid på å lese tekster, bøker og se på TV, film og serier, både i skolen og på fritiden. Et spill som passer bra er «Hva hvis». Hva hvis slutten hadde vært annerledes? Hva hvis karakterene hadde hatt sterkere…
 • Didaktiske implikasjoner av språklig prosessering av innputt
  I arbeid med minoritetsspråklige barn, ungdommer og voksne, opplever vi lærere ofte stor variasjon av hvordan elevene lærer språk. Jeg ønsker her å trekke frem noen tanker knyttet til de didaktiske implikasjonene av språklig prosessering av innputt.
 • Paleontolog
  Skrevet av Hege Stamnesfet Faktatekst Syns du dinosaurer er interessante? Hvis dinosaurer har vært utdødd i millioner av år, hvordan vet vi så mye om dem? Noen gravde dem opp! Det er viktig å lære om fortiden. Det finnes mennesker som går på skolen i mange år for å lære dette. Når de er ferdig…
 • Asteroidebeltet
  Skrevet av Hege Stamnesfet Faktatekst

Arkiv

Lektor Stamnesfet
Åmundsdalen 75
5115 Ulset
Org.nr.: 923 025 510