HVORDAN BRUKE REFLEKSJONSNOTATER?

Skrevet av Hege Stamnesfet, lektor og spesialpedagog

Elevene utforsker lese- og skriveferdighetene sine hver eneste dag, både på skolen og hjemme. Refleksjonsnotater er en fin måte å få elevene til å tenke over sin egen læring, helt fra barneskolen til videregående skole. Hvis du bruker Daglig refleksjonsnotat, vil du ha refleksjonsoppgaver for alle dager hele skoleåret.  

Daglige refleksjonsnotater

Hver dag vil elevene få oppgaver knyttet til egen forståelse av undervisningsøkten. Det kan være hva de forsto, hva de syns var vanskelig og hva de tenker de trenger hjelp til. Så kan lærer gå gjennom og se hva eleven tenker om egen forståelse og eget arbeid. Alle oppgaver er korte og det kreves ikke at elevene skal skrive mye. Dette er en øvelse i å reflektere over egen læring og passer godt for de som ikke er vant til å jobbe på denne måten.

I klasserommet bør du bruke 5-10 minutter på de daglige refleksjonsnotatene, og det er en fin aktivitet før økten er over.

Følg og lik oss gjerne: