Hvordan jobbe med litterær analyse?

Syns du det er frustrerende å få eleven til å forstå tekstanalyse? Klarer de ikke å finne eller diskutere virkemidler i teksten? Syns de det er vanskelig å sette sammen handlingen i en tekst selv når du gir dem svarene? Hvis du har svart ja på flere av disse spørsmålene, er denne guiden en god måte å vise hvordan du kan lære elevene tekstanalyse gjennom enkle steg som vil gjøre at de leser mer kritisk og skriver mer argumenterende.

Image by Silvia from Pixabay

Lær elevene å sammenligne

Det er lett å anta at alle elever vet hva en sammenligning er. Jeg opplever ofte at mange elever ikke har forstått hva en sammenligning er, eller ikke har forstått hvordan man setter opp en sammenligning. Ofte handler dette om at elevene ikke er vant til å tenke kritisk.

Å lære elever hvordan de skal sammenligne er en av de mest effektive måtene å utvikle analytiske ferdigheter. Det hjelper dem å forstå verden rundt dem, hvordan de handler i bestemte situasjoner, hvorfor de gjør bestemte valg eller hvorfor de gjør enkelte handlinger daglig over en periode.

Lær elevene å lese mer enn handlingen

Når du har lært elevene å lese handlingen, det som konkret skjer i teksten, er det på tide å lære dem å lese mellom linjene. Elevene dine må lære å se etter tema, symboler, frampek og ironi. I tillegg bør de lære om karakteristikker i fiksjonstekster.

 • Lær dem å finne tema: Tema er universelle ideer som overgår sted og tid og finnes alle steder, fra greske tragedier om menneskelig natur til samtidslitteratur om teknologi og dets påvirkning på samfunnet i dag. En tekst kan ha flere temaer. Noen tekster har bare ett tema, mens andre har flere handlingsmønstre som veves sammen med flere ulike temaer. Som eksempel kan vi si at Harry Potter har mange ulike temaer, som vennskap, hat, det gode mot det onde, osv.
 • Lær dem å se på karakteristikker: Karakterer kan være definert av handlinger eller tanker, og noen ganger begge deler. Elevene trenger å forstå hva som gjør karakterene unike så de kan forstå hvem dette er under den ytre forkledningen, og hvorfor de handler som de gjør.
 • Lær dem om frampek: Frampek har blitt brukt av forfattere i alle tider, som vet at lesere ikke bare vil se handlingen som den er, men også få hint om hva som kommer seinere.

Lær elever å analysere forholdet mellom en karakter og miljøet eller andre karakterer

For å forstå hvordan en karakters miljø påvirker avgjørelsene, må elevene analysere forholdet mellom karakteren og miljøet eller mellom karakteren og andre karakterer.

Dette kan gjøres på flere måter. Å lære eleven:

 • om karakterutvikling
 • om karakterens målsetting
 • om karakterens motivasjoner
 • om karakterens frykt

Lær elevene hvordan de skal finne symboler, tema eller motiver i tekst

Spør elevene om å finne eksempler på symboler brukt i en tekst. Hvis vi bruker Shakespeares Romeo og Julie som eksempel: Spør elevene hva de tenker er symbolsk om at Romeos kjærlighet til Rosaline (kvinnen han egentlig skulle gifte seg med) var så sterk at det føltes som gift. Spør deretter om de tenker det kan ha vært et frampek til hans fremtidige ekteskap med Julie.

Lær elevene å vise handling med diagrammer

Når dere leser en tekst, lær elevene å plassere handlinger og hendelser i teksten i diagrammer, f.eks. i en spenningskurve eller tidslinje. Dette kan de skrive ned som tekst eller tegne, for hånd eller på pc. Noen ganger hjelper det også å bruke flere diagrammer for å få med alt du vil at elevene skal lære fra teksten som analyseres.

Her er noen eksempler på diagrammer som kan brukes i denne prosessen:

 • En tidslinje som viser når ulike hendelser skjer i en tekst.
 • En liste over viktige karakterer med navnene deres og hvilke forhold de har til hverandre (f.eks. kone/ektemann, søster, far, osv.).
 • Et diagram som viser hva som skjer i hver scene/kapittel.
 • En spenningskurve som viser hvilke hendelser som skaper spenning og hvilke hendelser som løser dette.

Be om en analyse av tekstens slutt

Etter å ha lest hele teksten, bør elevene skrive en tekst eller lage en presentasjon der de argumenterer for om slutten var god eller dårlig. Dersom slutten var god, bør de ha identifisert hvordan slutten påvirker de viktigste karakterene, temaene og budskapet i teksten. I tillegg bør de kunne svare på disse spørsmålene:

 • Hva skjer på slutten av din favorittbok? Hvorfor mener du det var et interessant/spennende/trist/viktig øyeblikk?
 • Hva likte du best med denne teksten? Hva likte du dårligst med denne teksten?

Få elevene til å gjenfortelle fra en annen synsvinkel

Gi elevene muligheten til å gjenfortelle en tekst eller historie fra en annen synsvinkel eller perspektiv. Det kan man gjøre på flere måter:

 • Fortell historien fra en annen karakters synsvinkel: en bror, en mor, en fiende, kanskje et dyr?
 • Fortell historien som om den skjer i en annen tidsepoke eller en annen kultur
 • Fortell historien som om det er du (eleven) som opplever det

Spør hva som skjer videre

Å spørre elever hva som skjer videre er en god måte å få dem til å forstå hvordan historier virker. Ved å spørre dem om deres egne liv, vil økten bli mer personlig og kan motivere elever til å bruke fantasien sin. For eksempel: «Hva tror du vil skje videre? Hvordan tror du livet ditt vil endre seg om fem år?» eller «Hvordan tror du denne historien kan relateres til det som skjer i verden i dag?»

Pek på overdrivelse og humor i teksten (hvis det er relevant)

Når du leser og diskuterer tekst med elevene dine, pek på elementer med overdrivelse og humor underveis. Overdrivelse brukes for å få effekt, vanligvis for å peke på noe, mens humor ofte brukes for å kritisere noe eller noen. For eksempel så er «Jeg er så sulten jeg kunne spist en hest!» et eksempel på overdrivelse. Det overdriver sulten til karakteren for å understreke hvor sulten de faktisk er.

Å kunne analysere vil gjøre elevene til bedre lesere og skrivere

Jo mer man vet om å analysere en tekst, jo mer vil man forstå av det forfatteren prøver å si. Jo bedre man forstår det forfatteren mener, jo bedre blir man til å finne mening i teksten. Ved å lære hvordan man analyserer en tekst, vil elever også lære hvordan forfattere kommuniserer med lesere gjennom språk og stil.

Når vi tenker på analyse, fokuserer vi ofte på å analysere det som skjer i teksten, men det er mange andre elementer som hjelper oss å forstå teksten bedre: Hvorfor karakterene handler som de gjør, hva en forfatter prøvde å fortelle sitt publikum, hvordan hver del av teksten støtter eller bidrar til et argument, osv. Dette kan vi gjøre ved å spørre hvem gjør hva når? Hvorfor gjør hen det? Hvordan påvirker det hen? Hva ville skjedd hvis …?

Til slutt

Vi håper at disse tipsene vil hjelpe deg å lære elevene dine å analysere bedre. Det er viktig at de lærer å gjøre dette, fordi analyse er en ferdighet som vil hjelpe dem å bli bedre lesere og skrivere. I tillegg kan det åpne opp for nye tanker, ideer og perspektiver på verden og samfunnet, og at det er så mange ting i livet vi ikke kan forstå fullt ut uten å ta oss tid til å tenke over det.

Arbeidsark for litterær analyse – Lærerens kopieringsoriginaler

Trenger du mer hjelp? Her finner du en bok som har mange oppgaver som kan hjelpe deg og elevene videre i arbeidet med tekstanalyse.

Følg og lik oss gjerne: