Skolestart!

For mange barn er det nå endelig skolestart!

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Skolestart kan være en skremmende erfaring for både foreldre og barn. Foreldre må passe på at barna har alt de trenger til et nytt skoleår, og få dem avgårde. Barn, på den andre siden, må venne seg til nye lærere, klassekamerater og venner, som krever mye av dem som individer. Det er viktig at du som lærer bruker denne tiden godt slik at det blir en god og lærerik erfaring for alle involverte parter.

Gi dem en omvisning så de blir kjent med det nye skolemiljøet

Nå som elevene er på skolen, kan du ta dem med på en omvisning av skoleområdet. De trenger å vite hvor de finner det som er viktig, veien dit og tilbake til klasserommet, og når det er åpent. For eksempel:

  • Toalettene
  • Kantina
  • Uteområdet og hva man kan gjøre der
  • Gymsalen(e)
  • Biblioteket
  • Skap
  • Administrasjonen
  • Arbeidsrommet ditt

Det er også lurt å vise elevene rømningsveien og oppstillingsplassen allerede ved skolestart og ikke vente til oppsatt øving seinere. Dette kan gi elever trygghet så de vet hva de skal gjøre når det er en øvelse, eller dersom noe skjer seinere.

Snakk med elevene om hva de ønsker å lære

Snakk med elevene om hva de ønsker å lære i ditt/dine fag. Selv om vi har en læreplan å forholde oss til, så vil dette fortelle deg noe om hva elevene ønsker å få ut av faget, og hva de er motivert for å lære. Kanskje er elevene usikre på hva de ønsker å lære om? Det er et fint utgangspunkt til å gi en veldig kort oppsummering om hva faget handler om. Kanskje vil det gi elevene mer å tenke på og bli interessert i.

Spør også elevene om hvilke favoritter de har i livet: bok, film, serie, dataspill, musikk, interesser og skolefag. Da får du kanskje tips til tema eller elementer som du seinere kan bruke for å gjøre undervisningen engasjerende for dine elever.

Ha en morsom lek for å bli kjent eller for å “bryte isen” (som amerikanerne sier)

For at det skal være moro, pass på at alle kan delta i aktiviteten. Pass på at det er en aktivitet som kan gjennomføres i klasserommet. Dette betyr at ingen skal føle seg ekskludert fra gruppa. Aktiviteten må heller ikke være for lang, fordi alle enda skal bli kjent med hverandre og trenger ikke ha unødvendig press på seg for å klare å huske alle navn første timen. Det er også viktig at aktiviteten ikke blir for kort slik at alle får delta og føle at de blir litt mer kjent med alle i klassen.

Her finner du tips til aktiviteter som du kan bruke.

Start året med høye forventninger til elevene

Det er viktig å starte skoleåret med høye forventninger til elevene, og å vise at man har disse forventningene. Dette bør gjøres på en oppmuntrende måte, og du må vise at du bryr deg om dem. Psykologien kan vise oss at forventninger om at noen skal mestre noe, kan bidra til at flere mestrer det (Manger & Wormnes, 2019).

La elevene få være seg selv

Dette kan for mange virke opplagt, samtidig som vi ofte likevel krever at elever gjør endringer i klasserommet: “ta av deg hetta”, “ikke sitt med jakke på inne”, “sitt fint på stolen”, osv.

  • La elevene kle seg som de vil og vis at det er helt greit. Hvis elevene er komfortable i klasserommet, vil de i større grad delta i undervisningen.
  • La elevene dele sine tanker og ideer i klasserommet og med vennene sine, selv om det kanskje ikke er like relevant for undervisningen. Dette kan gi elever selvtillit slik at de seinere tør delta mer aktivt i plenumsdiskusjoner. (Her er det også viktig at ikke de som bare har utenomfaglige tanker hele tiden får dele sitt, men dette er lærere allerede god på.)

Starten av skoleåret er tiden for elevene dine til å lære fra hverandre og bygge nye vennskap som skal vare lenge. Ikke vær redd for å gi dette plass i klasserommet i starten av skoleåret.

Pass på at ikke alt handler om deg

Jeg vet du gleder deg til å møte elevene dine (og kollegaene dine), men har du tenkt på hvordan det er for elevene? Et nytt skoleår er gjerne spennende for deg som lærer, men husk at dette er elevene sin klasse også, og de skal tilbringe mer tid sammen enn du med dem. De bør føle seg komfortable i klassemiljøet, at de hører til og er en del av klassen.

Til slutt

Dette er din sjanse til å hjelpe elevene til å starte på en god måte slik at de får et godt skoleår. Husk at det ikke bare er ditt klasserom, men deres også. Hvis de føler seg komfortabel og støttet av deg som lærer, er det større sjanse for suksess. Pass på at alle blir hørt i klasserommet slik at alle kan lære fra hverandre.

Lykke til med skolestart!

Følg og lik oss gjerne: