Didaktiske implikasjoner av språklig prosessering av innputt

Skrevet av Hege Stamnesfet, lektor og spesialpedagog

I arbeid med minoritetsspråklige barn, ungdommer og voksne, opplever vi lærere ofte stor variasjon av hvordan elevene lærer språk. Jeg ønsker her å trekke frem noen tanker knyttet til de didaktiske implikasjonene av språklig prosessering av innputt.

Continue Reading Didaktiske implikasjoner av språklig prosessering av innputt