Å BRUKE FILM SOM LÆRINGSMETODE?

Skrevet av Hege Stamnesfet, lektor og spesialpedagog

Å se film i klasserommet har fått et veldig dårlig rykte, og det florerer med meninger og holdninger som gjør mange lærere redd for å bruke spillefilmer i undervisningen. En av grunnene til dette er nok at en del lærere bruker film uten mål og mening i klasserommet. Jeg vil likevel argumentere for at filmer har stor verdi for å lære mange aspekter i flere fag, og det kan være en effektiv strategi for å nå kompetansemål.

Image by Free-Photos from Pixabay

1. Filmer kan utvikle analytiske evner

Continue Reading Å BRUKE FILM SOM LÆRINGSMETODE?