Skolestart!

For mange barn er det nå endelig skolestart!

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Skolestart kan være en skremmende erfaring for både foreldre og barn. Foreldre må passe på at barna har alt de trenger til et nytt skoleår, og få dem avgårde. Barn, på den andre siden, må venne seg til nye lærere, klassekamerater og venner, som krever mye av dem som individer. Det er viktig at du som lærer bruker denne tiden godt slik at det blir en god og lærerik erfaring for alle involverte parter.

Continue Reading Skolestart!