5 KREATIVE LESEAKTIVITETER FOR Å ØKE ENGASJEMENTET

Kreativ lesing: Når leseren tar styringen

Skrevet av Hege Stamnesfet, lektor og spesialpedagog

Vi bruker mye tid på å lese tekster, bøker og se på TV, film og serier, både i skolen og på fritiden. Et spill som passer bra er «Hva hvis». Hva hvis slutten hadde vært annerledes? Hva hvis karakterene hadde hatt sterkere motivasjon? Hva hvis konflikten hadde vært mer troverdig? Dette er kreativ lesing.

Gode lesere gjør dette hele tiden. Lesere og seere som gjør dette får to ting ut av dette: erfaringen med å se historien slik skaperen hadde tenkt, og deretter gleden som kommer etterpå gjennom å forme historien til sin egen.

Elevene våre fortjener kreativ lesing også. Vi kan dele erfaringer og veilede dem i å lage alternativer for hver side i en tekst. Lesing handler om å absorbere noen andres valg for et utvalg karakterer og hendelser. Kreativ lesing handler om å gjenskape historien med andre perspektiver. Kreativ lesing handler dermed om omskaping eller forvandling.

Continue Reading 5 KREATIVE LESEAKTIVITETER FOR Å ØKE ENGASJEMENTET