Å undervise i kreative sjangre i videregående skole

Skrevet av Hege Stamnesfet, lektor og spesialpedagog

Det å undervise i kreative sjangre i skolen i dag, er krevende. I «gamle dager» hadde man faste sjangre som essay, kåseri, artikkel, novelle, osv. og det var det man skulle undervise etter. Men med Kompetanseløftet, og flere revideringer, så har vi endt opp med at elevene skal skrive analyser, sammenligninger, resonnerende og argumenterende tekster og kreative tekster. Og hva betyr egentlig disse begrepene?

Dette er et spørsmål jeg får av elevene mine hvert eneste år: Hva er en kreativ tekst? Må jeg skrive novelle da?

Continue Reading Å undervise i kreative sjangre i videregående skole

Å BRUKE FILM SOM LÆRINGSMETODE?

Skrevet av Hege Stamnesfet, lektor og spesialpedagog

Å se film i klasserommet har fått et veldig dårlig rykte, og det florerer med meninger og holdninger som gjør mange lærere redd for å bruke spillefilmer i undervisningen. En av grunnene til dette er nok at en del lærere bruker film uten mål og mening i klasserommet. Jeg vil likevel argumentere for at filmer har stor verdi for å lære mange aspekter i flere fag, og det kan være en effektiv strategi for å nå kompetansemål.

Image by Free-Photos from Pixabay

1. Filmer kan utvikle analytiske evner

Continue Reading Å BRUKE FILM SOM LÆRINGSMETODE?