HVORDAN BRUKE REFLEKSJONSNOTATER?

Skrevet av Hege Stamnesfet, lektor og spesialpedagog

Elevene utforsker lese- og skriveferdighetene sine hver eneste dag, både på skolen og hjemme. Refleksjonsnotater er en fin måte å få elevene til å tenke over sin egen læring, helt fra barneskolen til videregående skole. Hvis du bruker Daglig refleksjonsnotat, vil du ha refleksjonsoppgaver for alle dager hele skoleåret.  

Continue Reading HVORDAN BRUKE REFLEKSJONSNOTATER?