Å få elevene engasjert på hjemmeskole

Å starte undervisningen igjen etter jul har vært kaotisk med tanke på at regjeringen bestemte at alle landet ungdomsskoler og videregående skoler skulle starte på rødt nivå – neste dag! Hvis du er stresset, er du ikke alene. Rødt nivå har flere løsninger, så noen av dere underviser hjemmeskole, noen i klasserommet, noen med halve klasser og noen med hele klasser halve dager. Det er mange ulike løsninger.

Image by Pexels from Pixabay

En av de største utfordringene som lærer er å engasjere elevene, men når de ikke er sammen med oss i klasserommet, så bli det enda vanskeligere. Her er noen strategier som kan være nyttige og som har virket for meg.

Continue Reading Å få elevene engasjert på hjemmeskole