Å få elevene engasjert på hjemmeskole

Å starte undervisningen igjen etter jul har vært kaotisk med tanke på at regjeringen bestemte at alle landet ungdomsskoler og videregående skoler skulle starte på rødt nivå – neste dag! Hvis du er stresset, er du ikke alene. Rødt nivå har flere løsninger, så noen av dere underviser hjemmeskole, noen i klasserommet, noen med halve klasser og noen med hele klasser halve dager. Det er mange ulike løsninger.

Image by Pexels from Pixabay

En av de største utfordringene som lærer er å engasjere elevene, men når de ikke er sammen med oss i klasserommet, så bli det enda vanskeligere. Her er noen strategier som kan være nyttige og som har virket for meg.

Min førsteprioritet er å drive undervisning som elevene ønsker å delta på, og å få dem til å lese noe og svare på spørsmål er ikke den beste måten til å få det til på. Utfordringen min ble å finne en måte å skape motivasjon gjennom skjermen.


For motivasjon og hjemmeskole – ha rom for å ha det gøy

Vi vil alle ha det gøy, uansett hvor gamle vi er. Forskning viser også at lek (som er gøy) fremmer læring. Det betyr ikke at vi bare skal leke og ha det gøy, det det betyr heller ikke at hjemmeskole bare skal være bitmojier, filmer og kahooter.

En enkel måte å gjøre undervisningen engasjerende og gøy på, er samarbeid med medelever. De fleste elever liker samspill med andre i klassen, og mange mister dette på hjemmeskole der læreren sitter og stirrer på 30 svarte skjermer med initialer og skal prøve å engasjere. Sett opp ulike digitale rom der elevene kan jobbe sammen med andre, diskutere oppgaven og løsninger. Dette gjør de også i klasserommet, og er viktig for både læring og sosial utvikling.

En god måte å få elevene til å samarbeide på nett er med Google Dokumenter og Google Presentasjoner. Her kan de samarbeide om oppgaver eller de kan skrive sammen. Vanligvis vil elevene snakke sammen med sidemannen i klasserommet, eller med flere i en gruppe. Dette er ikke mulig digitalt, så da kan dette være en måte å jobbe på en lignende måte.  


Legg inn litt konkurranse for å gjøre det mer gøy

Det skjer noe med en gang det er en konkurranse i en gruppe. De blir engasjerte, vinnerinstinktet slås på og er mer interessert i å gjøre oppgaven. Oppgaven kan være så enkel som «La oss se hvem som kan finne det beste svaret», eller en avansert oppgave, eller kanskje et escaperoom. Du kan ha ukentlige quiz’er, f.eks. Kahoot, for å lage rom for slik uskyldig konkurranse med læringsinnhold. Det er også mulig å la elever lage en slik oppgave som skal løses. Det gjør ofte at de legger hjerte og sjel i arbeidet, og de lærer samtidig!

FOR å øke elevengasjement under hjemmeskole: GI elevene mer frihet:

Når mine elever har hjemmeskole, gir jeg asynkrone oppgaver. Jeg legger ut alt materiell de skal jobbe med på mandag, og så kan elevene velge når de gjør de ulike oppgavene den uken. De ambisiøse gjør gjerne alt første dagen, eller de kan spre arbeidet ut over hele uken og gjøre litt hver dag. Erfaring viser at de fleste elever setter pris på friheten, og det øver dem også i andre ferdigheter som er viktig i yrkeslivet: Å kunne disponere sin egen tid. Dette er også en hjelp for de som må hjelpe til hjemme med barnepass el.lign.


Elevene trenger også litt hjelp og veiledning med det å disponere tiden. Ja, de liker frihet, men de fleste må hjelpes til å lage en plan for når de skal gjøre hva.


Mine instruksjoner hjalp elevene til å dele oppgavene inn i mindre, mer overkommlige, arbeidsoppgaver. Mange trenger også hjelp til hvor mye tid de bør bruke på en oppgave. Dette er viktig fordi vi ikke er tilstede for å observere dem i arbeidet.

Instruksjonene kan se slik ut:

En stor del av frihet er valg:

En annen måte å gi frihet på er å gi dem valg i hvordan de lærer stoffet. En måte å gjøre det på er å la dem velge hvilken metode de ønsker å bruke i innlæringen. Vi liker alle å velge ting, uavhengig av om vi går på restaurant, hører musikk eller skal se film. Vi liker å velge selv. Dersom vi åpner for at elevene selv kan velge hvordan de tar inn stoffet, så kan det gi oss mer motiverte elever. Vi har lærebøker, undervisningsvideoer, filmer, podcaster, ulike skriveoppgaver, lage illustrasjoner, lage reklame, osv.

Følg og lik oss gjerne: