Crime scene i klasserommet – et analyseverktøy

Skrevet av Hege Stamnesfet, lektor og spesialpedagog

The story!

Det har skjedd et mord på Bergen Gymnas* i morgentimene. To elever er funnet drept inne i klasserommet til 2STB**, og elevene er identifisert til å tilhøre klassen. Morderen går løs, ingen vet hvem det er, men 2STB har funnet ut at de skal finne morderen og stille ham/henne for retten.

*fiktiv skole

**fiktiv klasse

Forberedelse

Klasserommet ble rigget til før elevene kom, og elevene selv fikk trekke rollekort med roller de skulle spille i saken. Klasserommet er laget klart med blodspor og drapsvåpen. Ofrene ble omhyggelig plassert før vitner fikk komme inn.

Politiet, reportere og nysgjerrige forbipasserende ankom straks etter ugjerningen.

Klasserommet før elevene kom inn:

Elevene i aksjon

Politiet, i gule vester, jobber iherdig med å avhøre vitner, sette opp politisperringer og samle bevis samtidig som de prøver å holde den øvrige befolkningen på avstand. Noen vitner gjør flere forsøk på å forspille bevis, noe vi bl.a. ser over hvor et vitne prøver å fjerne eller flytte sperringen rundt det ene offeret. Reporterne tilstede var både en utfordring og en hjelp for politiet i forhold til etterforskningsarbeidet. Reporterne fikk gjerne mer informasjon ut av noen av vitnene enn politiet, mens de gjerne «gikk i veien for» politiets arbeid.

Prosessen etter

Klassen sitter engasjert i etterarbeidet. Hvem er morderen? Hvilke beviser støtter påstanden min? Hva så og hørte jeg på åstedet? Dette er spørsmål som gruppen kastet seg over med iver. Reportere og vitner arbeider selvstendig om sin tekst og sine tanker, mens politiet samarbeider om tanker og refleksjoner rundt beviser, vitneutsagn og teorier om hvem morderen kan være. Teksten de skriver brukes videre som utgangspunkt for å videreutvikle elevens kompetanse innen analyse før vi går over til dypdykk i litterær analyse.

Hvorfor leker 2STB i stedet for å ha «skikkelig» undervisning? Et høyst kurant spørsmål. Hva i all verden driver vi med? Vi analyserer! Elevene har gjennom en crime scene i klasserommet, analysert et åsted med to dødsoffer og de har måttet skrive en «rapport» der de forklarer funnene sine.

Disse tekstene blir elevenes videre utgangspunkt for å jobbe med analyse i tekster. Om man analyserer et åsted eller en tekst så gjør man egentlig det samme: Man finner noe som har skjedd, undersøker, tolker, finner beviser og argumenterer for sin oppfatning av saken, hendelsen eller teksten.

Opplegget finner du her.

Følg og lik oss gjerne: