Hvordan jobbe med litterær analyse?

Syns du det er frustrerende å få eleven til å forstå tekstanalyse? Klarer de ikke å finne eller diskutere virkemidler i teksten? Syns de det er vanskelig å sette sammen handlingen i en tekst selv når du gir dem svarene? Hvis du har svart ja på flere av disse spørsmålene, er denne guiden en god måte å vise hvordan du kan lære elevene tekstanalyse gjennom enkle steg som vil gjøre at de leser mer kritisk og skriver mer argumenterende.

Image by Silvia from Pixabay
Continue Reading Hvordan jobbe med litterær analyse?

Crime scene i klasserommet – et analyseverktøy

Skrevet av Hege Stamnesfet, lektor og spesialpedagog

The story!

Det har skjedd et mord på Bergen Gymnas* i morgentimene. To elever er funnet drept inne i klasserommet til 2STB**, og elevene er identifisert til å tilhøre klassen. Morderen går løs, ingen vet hvem det er, men 2STB har funnet ut at de skal finne morderen og stille ham/henne for retten.

Continue Reading Crime scene i klasserommet – et analyseverktøy

Å BRUKE FILM SOM LÆRINGSMETODE?

Skrevet av Hege Stamnesfet, lektor og spesialpedagog

Å se film i klasserommet har fått et veldig dårlig rykte, og det florerer med meninger og holdninger som gjør mange lærere redd for å bruke spillefilmer i undervisningen. En av grunnene til dette er nok at en del lærere bruker film uten mål og mening i klasserommet. Jeg vil likevel argumentere for at filmer har stor verdi for å lære mange aspekter i flere fag, og det kan være en effektiv strategi for å nå kompetansemål.

Image by Free-Photos from Pixabay

1. Filmer kan utvikle analytiske evner

Continue Reading Å BRUKE FILM SOM LÆRINGSMETODE?