Hvordan jobbe med litterær analyse?

Syns du det er frustrerende å få eleven til å forstå tekstanalyse? Klarer de ikke å finne eller diskutere virkemidler i teksten? Syns de det er vanskelig å sette sammen handlingen i en tekst selv når du gir dem svarene? Hvis du har svart ja på flere av disse spørsmålene, er denne guiden en god måte å vise hvordan du kan lære elevene tekstanalyse gjennom enkle steg som vil gjøre at de leser mer kritisk og skriver mer argumenterende.

Image by Silvia from Pixabay
Continue Reading Hvordan jobbe med litterær analyse?