HVORDAN BRUKE SJANGER SOM SKRIVEOPPLÆRING?

Skrevet av Hege Stamnesfet, lektor og spesialpedagog

Sjangerperspektivet på skriveopplæringa er ikke nytt, og det kommer jevnlig frem i lyset igjen. Når vi snakker om sjangerundervisning, så kan vi dele dette i to kategorier: implisitt og eksplisitt sjangerundervisning. For oss som står i klasserommet er det ofte desto viktigere å vite hvordan vi kan bruke sjanger som en ressurs i skriveopplæringa, hvordan vi kan bruke det som et verktøy for å lære elevene å skrive.

Continue Reading HVORDAN BRUKE SJANGER SOM SKRIVEOPPLÆRING?