Å undervise i kreative sjangre i videregående skole

Skrevet av Hege Stamnesfet, lektor og spesialpedagog

Det å undervise i kreative sjangre i skolen i dag, er krevende. I «gamle dager» hadde man faste sjangre som essay, kåseri, artikkel, novelle, osv. og det var det man skulle undervise etter. Men med Kompetanseløftet, og flere revideringer, så har vi endt opp med at elevene skal skrive analyser, sammenligninger, resonnerende og argumenterende tekster og kreative tekster. Og hva betyr egentlig disse begrepene?

Dette er et spørsmål jeg får av elevene mine hvert eneste år: Hva er en kreativ tekst? Må jeg skrive novelle da?

Continue Reading Å undervise i kreative sjangre i videregående skole